IDN Forums - Internationalized Domain Names  
Home | Advertise on idnforums | Premium Membership

Go Back   IDN Forums - Internationalized Domain Names > IDN Discussions > IDN Domain For Sale

IDN Domain For Sale Want to sell your international domain names? Post them here. Please proceed with caution on all sales, do your own translation, & use an escrow service. IDN Forums does not check the validity of any sales posted by users. Please only post Domains with at least minimum prices for offers in this Forum. If you don't know how much you want do an appraisal first. Domains without min price will be placed in dumpster thread. Users may also buy a sticky for their topic at $10 per day for up to 7 days.

Reply
 
LinkBack Thread Tools Display Modes
  #1 (permalink)  
Old 21st September 2007, 01:24 PM
Junior Member
 
Join Date: Jun 2007
Posts: 74
iTrader: (11)
Rep Power: 604
cellphone is an unknown quantity at this point
Lightbulb 100+ IDN for SALE

特快专递.com | xn--ohqv84bern921a.com | Express Delivery | 200 | 1-Jan-09
特快专递.net | xn--ohqv84bern921a.net | Express Delivery | 50 | 5-Jan-08
起重机械.com | xn--nqv95a702f4vd.com | Lifting machine | 1000 | 6-Jan-09
电源线.com | xn--b9wr5lmzi.com | Power cable | 500 | 6-Jan-09
数据恢复.net | xn--yrs93o3sczuc.net | Data restore | 200 | 10-Jan-08
电子负载.com | xn--i8s951d12qjfc.com | electron load | 15 | 13-Jan-08
张家界旅游.com | xn--fct52f30hhwj28i.com | visit Zhangjiajie | 200 | 11-Jan-09
九寨沟旅游.com | xn--sjqz34apuhp6gq5b.com | visit Jiuzhaigou | 500 | 11-Jan-09
新年好.com | xn--5us78iz6g.com | Happy new year | 25 | 17-Jan-08
塑料原料.com | xn--8mr12ip5nba.com | raw plastics | 100 | 17-Jan-08
磨床.com | xn--3wtv00d.com | grinding machine | 800 | 15-Jan-09
电阻.com | xn--wnym81e.com | resistance | 300 | 15-Jan-09
花边.net | xn--jh1aw0y.net | Lace | 100 | 19-Jan-08
钢材.net | xn--9qvt22h.net | Steel | 100 | 17-Jan-09
圆珠笔.com | xn--4cs648dc4e.com | Ballpen | 200 | 20-Jan-08
宏运.com | xn--bbty92j.com | | 200 | 20-Jan-09
液压件.com | xn--5nq94i371a.com | | 500 | 20-Jan-09
袜子.net | xn--i8sz76h.net | socks | 50 | 21-Jan-08
继电器.net | xn--m7rr03ezug.net | relay | 50 | 21-Jan-08
木地板.net | xn--ces948arha.net | wood floor board | 30 | 21-Jan-08
气缸.com | xn--4qw612b.com | | 350 | 20-Jan-09
童袜.com | xn--iuzw4z.com | kids' socks | 15 | 24-Jan-08
超女.net | xn--vusr52j.net | super girl | 10 | 25-Jan-08
锯床.com | xn--3wt692j.com | saw bed | 300 | 25-Jan-09
塑料桶.com | xn--lmsy22a38b.com | plastic barrel | 500 | 27-Jan-08
保险丝.com | xn--yhq85b990k.com | fuze | 300 | 30-Jan-09
滤油机.com | xn--nqv45jtzb.com | | 350 | 31-Jan-09
杭州信息网.com | xn--vuqv45am2br8k2j6a.com | | 10 | 4-Feb-08
郭德刚.com | xn--4brs54a2p2b.com | | 25 | 21-Feb-08
上海培训.com | xn--fhqz5vu3r6t1a.com | Shanghai training | 20 | 23-Feb-08
金名.com | xn--eqr505l.com | gold name | 50 | 5-Jul-08
螺丝刀.com | xn--yhqq8g408d.com | screwdriver | 200 | 11-May-08
温州物流.com | xn--6rt955a3tan8j.com | | 100 | 30-May-08
網路硬碟.com | xn--fcz4d55ndpu.com | Network drive | 200 | 30-May-08
周渝民.com | xn--zsro46c5nb.com | | 50 | 31-May-08
程式.net | xn--w0tp41d.net | Program | 500 | 9-Jun-08
高圆圆.com | xn--4csa8913c.com | | 25 | 11-Jun-08
过期.com | xn--vpvx81g.com | Expired | 100 | 11-Jun-08
转移.com | xn--tnz125b.com | Transfer | 100 | 11-Jun-08
免费空间.net | xn--94qt71hlpmqhi.net | free hosting | 200 | 12-Jun-08
加热棒.com | xn--yfr892c3wf.com | heat-up club | 50 | 12-Jun-08
耳环.net | xn--rcyx0y.net | ear-ring | 50 | 12-Jun-08
机票预定.net | xn--mbt73y6uogl3a.net | book air ticket | 300 | 17-Jun-08
电子机票.com | xn--i8s20zzjl66d.com | electronic air ticket | 800 | 17-Jun-08
火车票预定.com | xn--mbt579birgowxqnk.com | book train ticket | 50 | 21-Jun-08
番禺律师.com | xn--etto7a539bg4d.com | | 10 | 21-Jun-08
酒店预定.net | xn--mbt72efz2et9f.net | book hotel | 50 | 21-Jun-08
海外域名.com | xn--eqrt2gw0ah95c.com | oversee domain | 100 | 21-Jun-08
域名社区.com | xn--dkrzsv5gn59b.com | domain community | 100 | 2008-7-12
晋江信息港.com | xn--vuq861bsme37gmoc.com | | 15 | 2008-7-14
域名专家.com | xn--ohq98l2rdo2e.com | domain expert | 100 | 2008-7-16
狐狸.net | xn--e5x6c.net | fox | 25 | 2008-7-18
流量交换.com | xn--tlqp91ctghr71b.com | traffic exchange | 100 | 2008-7-21
域名工具.com | xn--h6qv6d2xej3h.com | domain tools | 100 | 2008-7-23
平湖市.com | xn--7stsjv43b.com | Pinghu City | 100 | 2008-7-23
保镖公司.com | xn--ruqv1b57coz5i.com | bodyguard company | 100 | 2008-7-24
丹丹.com | xn--riqa.com | | 25 | 2008-7-24


腕表.com | xn--l60aw8l.com | Wrist Watch | 500 | 14-Jul-08
番禺賓館.com | xn--fpyy5gcuv2tl.com | FanYu Hotel | 1 | 30-Jul-07
商务联盟.com | xn--zfr74dj61cx5h.com | Business alliance | 4 | 12-Aug-07
衛星電視.net | xn--kivy57eb1a427a.net | Satellite TV | 20 | 17-Aug-07
紫陽花.com | xn--4b0a26inqt.com | | 1 | 17-Aug-07
気象予報.com | xn--0kq68uuuqyo4a.com | Weather Forecast | 100 | 26-Aug-08
音乐世界.net | xn--rhq5en16j072a.net | Music World | 6 | 6-Sep-07
包头在线.com | xn--uir29g5zbp75e.com | BaoTou online | 8 | 6-Sep-07
体育之窗.com | xn--9iqxyn25hudf.com | Windows of sports | 6 | 9-Sep-07
香港迪斯尼.com | xn--8ftt3tr4g4o0bdek.com | Hongkong Disneyland | 10 | 14-Sep-07
殡葬.net | xn--unww24c.net | Funeral and interment | 10 | 16-Sep-07
刘嘉亮.com | xn--3lqz6fr9d.com | | 1 | 21-Sep-07
彩印包装.net | xn--uirpj403aev5b.net | | 15 | 20-Sep-07
音楽検索.net | xn--f4vzhy25crjz.net | Music lookup | 8 | 25-Sep-07
足湯.com | xn--d8wx08d.com | Foot washing | 70 | 26-Sep-08
警察大学.com | xn--pss25clk238m.com | Police college | 5 | 5-Oct-07
学子网.com | xn--i8svb863o.com | Student network | 6 | 6-Oct-07
搜米.com | xn--u2ut55c.com | Slang: search domain | 8 | 8-Oct-07
淘友.com | xn--ior191d.com | taobao buddies | 5 | 8-Oct-07

铁氟龙管.com | xn--grwu44aj3sk3j.com | | 15 | 12-Oct-07
美乳.net | xn--fkqz01j.net | | 25 | 13-Oct-07
舞姫.com | xn--bys784g.com | dancer | 10 | 13-Oct-07
搵工网.com | xn--est83l5tz.com | Job seek network | 8 | 13-Oct-07
天津厂房.com | xn--fmr74koxi2vl.com | Tianjin workshop | 25 | 16-Oct-07
保镖.net | xn--ruqr70o.net | bodyguard | 100 | 16-Oct-07
天府.net | xn--rsss0k.net | Alias of Chongqin | 10 | 19-Oct-07
金雁酒店.com | xn--hxt324i4ka86n.com | A hotel | 2 | 21-Oct-07
医药网.net | xn--ekrw93hluc.net | Pharmacy network | 100 | 22-Oct-07
手外科医院.com | xn--ekr19k9zijqy0v5a.com | Hand surgery hospital | 15 | 30-Oct-07
无锡港.com | xn--rgvw8pt37a.com | Wuxi Port | 10 | 31-Oct-07
变频电源.com | xn--vors53d1ver84b.com | Transducer power | 100 | 28-Oct-07
布料.net | xn--8sTu2O.net | Cloth | 20 | 16-Oct-07
法语培训.com | xn--2js589b3qwjha.com | French training | 30 | 5-Nov-08
中国风采.com | xn--fiqs8s9o5cu4f.com | | 10 | 7-Nov-07
想唱就唱.com | xn--qyra984cf9e.com | | 10 | 11-Nov-07
蓝海战略.com | xn--3nuz6wbmgruq.com | Bluesee stratagem | 10 | 15-Nov-07
灯芯绒.com | xn--znxw02a02c.com | corduroy | 70 | 16-Nov-07
南京律师.net | xn--1lqq7iw8khqb.net | Nanjing lawyer | 20 | 23-Nov-07
广州律师.net | xn--6rtpdzpt8a.net | Guangzhou lawyer | 20 | 23-Nov-07
上海律师.net | xn--fhqt30bf7ak43a.net | Shanghai lawyer | 20 | 23-Nov-07
青岛律师.net | xn--yit06af7a367j.net | Qingdao lawyer | 20 | 23-Nov-07
天津律师.net | xn--rss46if7a672a.net | Tianjin lawyer | 20 | 23-Nov-07
深圳律师.net | xn--fesw2nf7ah54a.net | Shenzhen lawyer | 20 | 23-Nov-07
大连律师.com | xn--pss86if7a290i.com | Dalian lawyer | 100 | 26-Nov-08
大连律师.net | xn--pss86if7a290i.net | Dalian lawyer | 20 | 30-Nov-07
厦门律师.com | xn--gnro5vf7ar44j.com | Xiamen lawyer | 100 | 26-Nov-08
厦门律师.net | xn--gnro5vf7ar44j.net | Xiamen lawyer | 20 | 30-Nov-07
福州律师.net | xn--6rtpdq6cd70d.net | Fuzhou lawyer | 20 | 30-Nov-07
太原律师.com | xn--8mrv2k3sehvb.com | Taiyuan lawyer | 100 | 6-Dec-08
太原律师.net | xn--8mrv2k3sehvb.net | Taiyuan lawyer | 20 | 10-Dec-07
长沙律师.com | xn--etto7ap00at03b.com | Changsha lawyer | 100 | 6-Dec-08
长沙律师.net | xn--etto7ap00at03b.net | Changsha lawyer | 20 | 10-Dec-07
郑州律师.com | xn--6rtpdq6cty3i.com | zhengzhou lawyer | 100 | 6-Dec-08
郑州律师.net | xn--6rtpdq6cty3i.net | zhengzhou lawyer | 20 | 10-Dec-07
沈阳律师.com | xn--etto7a88zd45b.com | Shenyang lawyer | 100 | 6-Dec-08
沈阳律师.net | xn--etto7a88zd45b.net | Shenyang lawyer | 20 | 10-Dec-07
武汉律师.com | xn--etto7ae4x7za.com | Wuhan lawyer | 100 | 6-Dec-08
武汉律师.net | xn--etto7ae4x7za.net | Wuhan lawyer | 20 | 10-Dec-07
诚信联盟.com | xn--vuq936grjgd3l.com | Honesty Alliance | 15 | 19-Nov-07
乐队.net | xn--fjqq46o.net | Band | 15 | 23-Nov-07
保险代理.net | xn--mnqqx218f9z2a.net | "Insurance Agent | Insurance Agency" | 50 | 23-Nov-07
中国书画.com | xn--fiq4eu8y3u6a.com | Chinese painting and calligraphy | 25 | 21-Nov-08
有机肥料.com | xn--qevw5ahe245h.com | Organic fertilizer | 15 | 30-Nov-07
洗涤泵.com | xn--kxwtcxu.com | | 20 | 28-Nov-07
汽车网.net | xn--4twq51b4wl.net | Car network | 25 | 28-Nov-07
创智赢家.com | xn--5brz7uh2iks4b.com | | 15 | 28-Nov-07
电子围栏.com | xn--mcs54hz6nvhn.com | Electronic fence | 25 | 29-Nov-07
衣架.com | xn--6tv504e.com | clothes rack | 500 | 2-Dec-08
联众.net | xn--3oq431j.net | | 10 | 6-Dec-07
乐团.net | xn--fjqu2s.net | Band | 15 | 6-Dec-07
网架.com | xn--6tv783c.com | | 150 | 6-Dec-08
软件中国.com | xn--fiqxs22rm54d.com | Software China | 50 | 10-Dec-07
超声波换能器.com | xn--m7rt2dh7o6zjlkz3vq.com | | 15 | 10-Dec-07
喜欢你.com | xn--6qqu5mk9t.com | "Loving you | liking you" | 20 | 10-Dec-07
瑞特.com | xn--w2x73b.com | | 20 | 14-Dec-07
开元.com | xn--z4qt84a.com | | 90 | 22-Dec-08
家乐.com | xn--fjq893a.com | | 90 | 22-Dec-07
童装.net | xn--iuz37z.net | kids' clothes | 80 | 23-Dec-07
锡膏.com | xn--870at41b.com | | 200 | 23-Dec-08
搜索网站.com | xn--u2u191cetb55c.com | search website | 80 | 27-Dec-08
__________________
PM Your Offer: 腕表.com 足湯.com 気象予報.com 網路硬碟.com 私人侦探.com 程式.net
My IDN Portfolio
Reply With Quote
  #2 (permalink)  
Old 21st September 2007, 02:00 PM
mgrohan's Avatar
Senior Member
 
Join Date: Jul 2007
Posts: 1,206
iTrader: (25)
Rep Power: 1576
mgrohan will become famous soon enoughmgrohan will become famous soon enoughmgrohan will become famous soon enoughmgrohan will become famous soon enoughmgrohan will become famous soon enoughmgrohan will become famous soon enoughmgrohan will become famous soon enough
Re: 100+ IDN for SALE

汽车网.net | xn--4twq51b4wl.net | Car network | $25 | 28-Nov-07

SOLD
Reply With Quote
  #3 (permalink)  
Old 21st September 2007, 02:19 PM
MDM MDM is online now
Senior Member
 
Join Date: Mar 2006
Posts: 1,499
iTrader: (87)
Rep Power: 1097
MDM is on a distinguished roadMDM is on a distinguished roadMDM is on a distinguished roadMDM is on a distinguished roadMDM is on a distinguished roadMDM is on a distinguished road
Re: 100+ IDN for SALE

搵工网.com | xn--est83l5tz.com | Job seek network | 8 | 13-Oct-07

sold
Reply With Quote
  #4 (permalink)  
Old 25th September 2007, 03:34 AM
Junior Member
 
Join Date: Jun 2007
Posts: 74
iTrader: (11)
Rep Power: 604
cellphone is an unknown quantity at this point
Re: 100+ IDN for SALE

Quote:
Originally Posted by MDM
搵工网.com | xn--est83l5tz.com | Job seek network | 8 | 13-Oct-07

sold
payment received...domain pushed...
__________________
PM Your Offer: 腕表.com 足湯.com 気象予報.com 網路硬碟.com 私人侦探.com 程式.net
My IDN Portfolio
Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are OnAll times are GMT. The time now is 05:01 AM.

Site Sponsors
Your ad here
buy t-shirt
מחיר הזהב

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.3.0
Copyright idnforums.com 2005

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58