View Single Post
  #1 (permalink)  
Old 21st September 2007, 02:24 PM
cellphone cellphone is offline
Junior Member
 
Join Date: Jun 2007
Posts: 74
iTrader: (11)
Rep Power: 612
cellphone is an unknown quantity at this point
Lightbulb 100+ IDN for SALE

特快专递.com | xn--ohqv84bern921a.com | Express Delivery | 200 | 1-Jan-09
特快专递.net | xn--ohqv84bern921a.net | Express Delivery | 50 | 5-Jan-08
起重机械.com | xn--nqv95a702f4vd.com | Lifting machine | 1000 | 6-Jan-09
电源线.com | xn--b9wr5lmzi.com | Power cable | 500 | 6-Jan-09
数据恢复.net | xn--yrs93o3sczuc.net | Data restore | 200 | 10-Jan-08
电子负载.com | xn--i8s951d12qjfc.com | electron load | 15 | 13-Jan-08
张家界旅游.com | xn--fct52f30hhwj28i.com | visit Zhangjiajie | 200 | 11-Jan-09
九寨沟旅游.com | xn--sjqz34apuhp6gq5b.com | visit Jiuzhaigou | 500 | 11-Jan-09
新年好.com | xn--5us78iz6g.com | Happy new year | 25 | 17-Jan-08
塑料原料.com | xn--8mr12ip5nba.com | raw plastics | 100 | 17-Jan-08
磨床.com | xn--3wtv00d.com | grinding machine | 800 | 15-Jan-09
电阻.com | xn--wnym81e.com | resistance | 300 | 15-Jan-09
花边.net | xn--jh1aw0y.net | Lace | 100 | 19-Jan-08
钢材.net | xn--9qvt22h.net | Steel | 100 | 17-Jan-09
圆珠笔.com | xn--4cs648dc4e.com | Ballpen | 200 | 20-Jan-08
宏运.com | xn--bbty92j.com | | 200 | 20-Jan-09
液压件.com | xn--5nq94i371a.com | | 500 | 20-Jan-09
袜子.net | xn--i8sz76h.net | socks | 50 | 21-Jan-08
继电器.net | xn--m7rr03ezug.net | relay | 50 | 21-Jan-08
木地板.net | xn--ces948arha.net | wood floor board | 30 | 21-Jan-08
气缸.com | xn--4qw612b.com | | 350 | 20-Jan-09
童袜.com | xn--iuzw4z.com | kids' socks | 15 | 24-Jan-08
超女.net | xn--vusr52j.net | super girl | 10 | 25-Jan-08
锯床.com | xn--3wt692j.com | saw bed | 300 | 25-Jan-09
塑料桶.com | xn--lmsy22a38b.com | plastic barrel | 500 | 27-Jan-08
保险丝.com | xn--yhq85b990k.com | fuze | 300 | 30-Jan-09
滤油机.com | xn--nqv45jtzb.com | | 350 | 31-Jan-09
杭州信息网.com | xn--vuqv45am2br8k2j6a.com | | 10 | 4-Feb-08
郭德刚.com | xn--4brs54a2p2b.com | | 25 | 21-Feb-08
上海培训.com | xn--fhqz5vu3r6t1a.com | Shanghai training | 20 | 23-Feb-08
金名.com | xn--eqr505l.com | gold name | 50 | 5-Jul-08
螺丝刀.com | xn--yhqq8g408d.com | screwdriver | 200 | 11-May-08
温州物流.com | xn--6rt955a3tan8j.com | | 100 | 30-May-08
網路硬碟.com | xn--fcz4d55ndpu.com | Network drive | 200 | 30-May-08
周渝民.com | xn--zsro46c5nb.com | | 50 | 31-May-08
程式.net | xn--w0tp41d.net | Program | 500 | 9-Jun-08
高圆圆.com | xn--4csa8913c.com | | 25 | 11-Jun-08
过期.com | xn--vpvx81g.com | Expired | 100 | 11-Jun-08
转移.com | xn--tnz125b.com | Transfer | 100 | 11-Jun-08
免费空间.net | xn--94qt71hlpmqhi.net | free hosting | 200 | 12-Jun-08
加热棒.com | xn--yfr892c3wf.com | heat-up club | 50 | 12-Jun-08
耳环.net | xn--rcyx0y.net | ear-ring | 50 | 12-Jun-08
机票预定.net | xn--mbt73y6uogl3a.net | book air ticket | 300 | 17-Jun-08
电子机票.com | xn--i8s20zzjl66d.com | electronic air ticket | 800 | 17-Jun-08
火车票预定.com | xn--mbt579birgowxqnk.com | book train ticket | 50 | 21-Jun-08
番禺律师.com | xn--etto7a539bg4d.com | | 10 | 21-Jun-08
酒店预定.net | xn--mbt72efz2et9f.net | book hotel | 50 | 21-Jun-08
海外域名.com | xn--eqrt2gw0ah95c.com | oversee domain | 100 | 21-Jun-08
域名社区.com | xn--dkrzsv5gn59b.com | domain community | 100 | 2008-7-12
晋江信息港.com | xn--vuq861bsme37gmoc.com | | 15 | 2008-7-14
域名专家.com | xn--ohq98l2rdo2e.com | domain expert | 100 | 2008-7-16
狐狸.net | xn--e5x6c.net | fox | 25 | 2008-7-18
流量交换.com | xn--tlqp91ctghr71b.com | traffic exchange | 100 | 2008-7-21
域名工具.com | xn--h6qv6d2xej3h.com | domain tools | 100 | 2008-7-23
平湖市.com | xn--7stsjv43b.com | Pinghu City | 100 | 2008-7-23
保镖公司.com | xn--ruqv1b57coz5i.com | bodyguard company | 100 | 2008-7-24
丹丹.com | xn--riqa.com | | 25 | 2008-7-24


腕表.com | xn--l60aw8l.com | Wrist Watch | 500 | 14-Jul-08
番禺賓館.com | xn--fpyy5gcuv2tl.com | FanYu Hotel | 1 | 30-Jul-07
商务联盟.com | xn--zfr74dj61cx5h.com | Business alliance | 4 | 12-Aug-07
衛星電視.net | xn--kivy57eb1a427a.net | Satellite TV | 20 | 17-Aug-07
紫陽花.com | xn--4b0a26inqt.com | | 1 | 17-Aug-07
気象予報.com | xn--0kq68uuuqyo4a.com | Weather Forecast | 100 | 26-Aug-08
音乐世界.net | xn--rhq5en16j072a.net | Music World | 6 | 6-Sep-07
包头在线.com | xn--uir29g5zbp75e.com | BaoTou online | 8 | 6-Sep-07
体育之窗.com | xn--9iqxyn25hudf.com | Windows of sports | 6 | 9-Sep-07
香港迪斯尼.com | xn--8ftt3tr4g4o0bdek.com | Hongkong Disneyland | 10 | 14-Sep-07
殡葬.net | xn--unww24c.net | Funeral and interment | 10 | 16-Sep-07
刘嘉亮.com | xn--3lqz6fr9d.com | | 1 | 21-Sep-07
彩印包装.net | xn--uirpj403aev5b.net | | 15 | 20-Sep-07
音楽検索.net | xn--f4vzhy25crjz.net | Music lookup | 8 | 25-Sep-07
足湯.com | xn--d8wx08d.com | Foot washing | 70 | 26-Sep-08
警察大学.com | xn--pss25clk238m.com | Police college | 5 | 5-Oct-07
学子网.com | xn--i8svb863o.com | Student network | 6 | 6-Oct-07
搜米.com | xn--u2ut55c.com | Slang: search domain | 8 | 8-Oct-07
淘友.com | xn--ior191d.com | taobao buddies | 5 | 8-Oct-07

铁氟龙管.com | xn--grwu44aj3sk3j.com | | 15 | 12-Oct-07
美乳.net | xn--fkqz01j.net | | 25 | 13-Oct-07
舞姫.com | xn--bys784g.com | dancer | 10 | 13-Oct-07
搵工网.com | xn--est83l5tz.com | Job seek network | 8 | 13-Oct-07
天津厂房.com | xn--fmr74koxi2vl.com | Tianjin workshop | 25 | 16-Oct-07
保镖.net | xn--ruqr70o.net | bodyguard | 100 | 16-Oct-07
天府.net | xn--rsss0k.net | Alias of Chongqin | 10 | 19-Oct-07
金雁酒店.com | xn--hxt324i4ka86n.com | A hotel | 2 | 21-Oct-07
医药网.net | xn--ekrw93hluc.net | Pharmacy network | 100 | 22-Oct-07
手外科医院.com | xn--ekr19k9zijqy0v5a.com | Hand surgery hospital | 15 | 30-Oct-07
无锡港.com | xn--rgvw8pt37a.com | Wuxi Port | 10 | 31-Oct-07
变频电源.com | xn--vors53d1ver84b.com | Transducer power | 100 | 28-Oct-07
布料.net | xn--8sTu2O.net | Cloth | 20 | 16-Oct-07
法语培训.com | xn--2js589b3qwjha.com | French training | 30 | 5-Nov-08
中国风采.com | xn--fiqs8s9o5cu4f.com | | 10 | 7-Nov-07
想唱就唱.com | xn--qyra984cf9e.com | | 10 | 11-Nov-07
蓝海战略.com | xn--3nuz6wbmgruq.com | Bluesee stratagem | 10 | 15-Nov-07
灯芯绒.com | xn--znxw02a02c.com | corduroy | 70 | 16-Nov-07
南京律师.net | xn--1lqq7iw8khqb.net | Nanjing lawyer | 20 | 23-Nov-07
广州律师.net | xn--6rtpdzpt8a.net | Guangzhou lawyer | 20 | 23-Nov-07
上海律师.net | xn--fhqt30bf7ak43a.net | Shanghai lawyer | 20 | 23-Nov-07
青岛律师.net | xn--yit06af7a367j.net | Qingdao lawyer | 20 | 23-Nov-07
天津律师.net | xn--rss46if7a672a.net | Tianjin lawyer | 20 | 23-Nov-07
深圳律师.net | xn--fesw2nf7ah54a.net | Shenzhen lawyer | 20 | 23-Nov-07
大连律师.com | xn--pss86if7a290i.com | Dalian lawyer | 100 | 26-Nov-08
大连律师.net | xn--pss86if7a290i.net | Dalian lawyer | 20 | 30-Nov-07
厦门律师.com | xn--gnro5vf7ar44j.com | Xiamen lawyer | 100 | 26-Nov-08
厦门律师.net | xn--gnro5vf7ar44j.net | Xiamen lawyer | 20 | 30-Nov-07
福州律师.net | xn--6rtpdq6cd70d.net | Fuzhou lawyer | 20 | 30-Nov-07
太原律师.com | xn--8mrv2k3sehvb.com | Taiyuan lawyer | 100 | 6-Dec-08
太原律师.net | xn--8mrv2k3sehvb.net | Taiyuan lawyer | 20 | 10-Dec-07
长沙律师.com | xn--etto7ap00at03b.com | Changsha lawyer | 100 | 6-Dec-08
长沙律师.net | xn--etto7ap00at03b.net | Changsha lawyer | 20 | 10-Dec-07
郑州律师.com | xn--6rtpdq6cty3i.com | zhengzhou lawyer | 100 | 6-Dec-08
郑州律师.net | xn--6rtpdq6cty3i.net | zhengzhou lawyer | 20 | 10-Dec-07
沈阳律师.com | xn--etto7a88zd45b.com | Shenyang lawyer | 100 | 6-Dec-08
沈阳律师.net | xn--etto7a88zd45b.net | Shenyang lawyer | 20 | 10-Dec-07
武汉律师.com | xn--etto7ae4x7za.com | Wuhan lawyer | 100 | 6-Dec-08
武汉律师.net | xn--etto7ae4x7za.net | Wuhan lawyer | 20 | 10-Dec-07
诚信联盟.com | xn--vuq936grjgd3l.com | Honesty Alliance | 15 | 19-Nov-07
乐队.net | xn--fjqq46o.net | Band | 15 | 23-Nov-07
保险代理.net | xn--mnqqx218f9z2a.net | "Insurance Agent | Insurance Agency" | 50 | 23-Nov-07
中国书画.com | xn--fiq4eu8y3u6a.com | Chinese painting and calligraphy | 25 | 21-Nov-08
有机肥料.com | xn--qevw5ahe245h.com | Organic fertilizer | 15 | 30-Nov-07
洗涤泵.com | xn--kxwtcxu.com | | 20 | 28-Nov-07
汽车网.net | xn--4twq51b4wl.net | Car network | 25 | 28-Nov-07
创智赢家.com | xn--5brz7uh2iks4b.com | | 15 | 28-Nov-07
电子围栏.com | xn--mcs54hz6nvhn.com | Electronic fence | 25 | 29-Nov-07
衣架.com | xn--6tv504e.com | clothes rack | 500 | 2-Dec-08
联众.net | xn--3oq431j.net | | 10 | 6-Dec-07
乐团.net | xn--fjqu2s.net | Band | 15 | 6-Dec-07
网架.com | xn--6tv783c.com | | 150 | 6-Dec-08
软件中国.com | xn--fiqxs22rm54d.com | Software China | 50 | 10-Dec-07
超声波换能器.com | xn--m7rt2dh7o6zjlkz3vq.com | | 15 | 10-Dec-07
喜欢你.com | xn--6qqu5mk9t.com | "Loving you | liking you" | 20 | 10-Dec-07
瑞特.com | xn--w2x73b.com | | 20 | 14-Dec-07
开元.com | xn--z4qt84a.com | | 90 | 22-Dec-08
家乐.com | xn--fjq893a.com | | 90 | 22-Dec-07
童装.net | xn--iuz37z.net | kids' clothes | 80 | 23-Dec-07
锡膏.com | xn--870at41b.com | | 200 | 23-Dec-08
搜索网站.com | xn--u2u191cetb55c.com | search website | 80 | 27-Dec-08
__________________
PM Your Offer: 腕表.com 足湯.com 気象予報.com 網路硬碟.com 私人侦探.com 程式.net
My IDN Portfolio
Reply With Quote